Hoe wij werken

Al onze trainingen zijn maatwerk en kennen 3 stappen:

Stap 1. Grof ontwerp en begroting
We overleggen daartoe met management (en eventuele andere key-spelers):
- Welke doelen ze willen bereiken;
- Welke competenties belangrijk zijn;
- Welke ruimte er in tijd en budget is.


Stap 2. Op maat maken training, aanbieden offerte
- Individuele (soms ook groepsgewijze) intakes met alle deelnemers;
- Creƫren veiligheid en vertrouwen;
- Bepalen instap-niveau deelnemers;
- Vaststellen leerdoelen;
- Beeld krijgen van context organisatie en evt. knelpunten.
- Optie: interviews met management en/of stakeholders;
- Input verwerken en bespreken met opdrachtgever;
- Presenteren definitief ontwerp training en offerte.


Stap 3. Uitvoering
- Uitvoeren training zoals vastgelegd in offerte;
- Eindevaluatie.


Voor wie zijn onze trainingen bedoeld?
Onze trainingen zijn bedoeld voor managers en professionals die hun vaardigheden op relationeel gebied verder willen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld:

- Directieleden
- Afdelingsmanagers
- Team-coƶrdinatoren
- Scrum-masters
- ICT- professionals
- Finance professionals
- HR-professionals