Ingrid de Groot

“Wat het meest belangrijk is, is onzichtbaar voor het oog.”
(Jonathan Day, Mc Kinsey)

Situaties met mensen zijn complex en dynamisch. Er gebeurt veel tegelijkertijd. Op meerdere lagen. Zichtbaar en vooral ook onzichtbaar voor het oog.

De dynamiek tussen mens(en), rol en organisatie is wat Ingrid de Groot (1966) fascineert. Vanuit een achtergrond als psycholoog en organisatie-adviseur werkt zij inmiddels 15 jaar als zelfstandig adviseur, trainer en coach. Sinds 2009 als partner in The Human Effect. Zij is ervaren in sturing geven aan diverse veranderingsprocessen in organisaties en teams. In meerdere rollen, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Een enkel individu is al een wereld op zich. De unieke mens met zijn binnenwereld van emoties en overtuigingen, angsten, verlangens en belangen. Met (on)bewuste manieren om het ene wel en het andere juist niet van zichzelf aan de buitenwereld te tonen. Zeker in een werkcontext.

De kwaliteit van Ingrid is grote draagkracht voor complexiteit. En op een natuurlijke en veilige manier verbinding maken met mensen. Zij werkt vanuit het besef dat organisatiestructuur en -cultuur van invloed zijn op teams en medewerkers. En heeft feeling voor de onderliggende emotionele logica van ogenschijnlijk irrationele processen. Omdat mensen voelen dat er fair gekeken wordt naar alle factoren die meespelen durven zij zich open en kwetsbaar op te stellen. En ontstaat er nieuwe ruimte.

Ingrid biedt vervolgens vanuit een heldere analyse op menselijk en organisatorisch vlak handvat en vertrouwen in volgende stappen. Zoals het trainen en coachen van professionals en managers in vaardigheden die nodig zijn. Of in teamtrajecten en individuele coaching.

Als personal coach werkt ze met mensen aan hun vraagstukken op het gebied van leiderschap, persoonlijke effectiviteit, spanningsklachten (burn out) en loopbaanverandering. En wordt daarin gewaardeerd om de vertaling naar de praktijk.

Ze is geschoold in psychodynamische coaching (Utrechtse School voor Bestuurs en Organisatiewetenschap), sturing geven aan verandering (Van Veen en Partners) conflictcoaching, Theory U, en zijnsoriëntatie. Heeft ervaring als loopbaancoach opgebouwd bij outplacementbureau van Ede en Partners. En is in het bijzonder vertrouwd met de wereld van de overheid en publieke sector.

VOLG MIJ