The Human Effect

Expertise

Expertise

Visie en strategie

Een tijd waarin veel oude waarheden onder druk staan, vraagt om creatief en moedig strategisch denken. Maar strategie wordt nog te vaak als een puur inhoudelijk vraagstuk beschouwd. Terwijl vertrouwen, cultuur en alignment cruciaal zijn voor de slagingskansen van een verandertraject. The Human Effect werkt vanuit de overtuiging dat visievorming hét natuurlijke moment is om een eerlijke dialoog met elkaar te voeren en moeilijke vragen te durven stellen. Als sparringpartner van directies helpen wij om dat proces te begeleiden, zodat er binnen hun organisaties een coalitie ontstaat die échte verandering in beweging zet.

Leiderschaps­ontwikkeling

Effectief leiderschap zorgt voor richting, helderheid, samenhang en draagvlak in een organisatie. Maar dit vraagt meer dan goede ideeën en natuurlijk overwicht. Het gedrag van leiders is sterk bepalend voor de resultaten die ze neerzetten. Je bent je eigen instrument. Daarom ontwerpt The Human Effect leiderschapstrajecten op maat: persoonlijk, diepgaand, en afgestemd op de dagelijkse werkpraktijk. Wij helpen directies en leidinggevenden om een klimaat te creëren van vertrouwen, psychologische veiligheid en heldere afspraken: de basisingrediënten van een gezonde prestatiecultuur.

High performing teams

Wil je betere resultaten boeken met je team? Spanningen op de werkvloer verminderen? Of een nieuw team een goede start geven? The Human Effect helpt teams om méér te worden dan de som der delen. Wij richten ons op directies, management, en professionele teams en werken interactief aan de ontwikkeling van drie kerncompetenties: emotionele geletterdheid, perspectivistische lenigheid, en het beïnvloeden van groepsdynamiek.

HPO-metingen

Onze aanpak is erop gericht om organisaties te helpen uit te groeien tot High Performance Organizations. Door het ontwikkelen van de hiervoor noodzakelijke vaardigheden komt verandering op gang en gaan organisaties steeds beter presteren. Om deze groei inzichtelijk te maken, werken we met een uniek meetinstrument om te evalueren hoe teams en leiders scoren op visie, cultuur, en relationele vaardigheden. Zo maken we de effecten van onze interventies transparant. En op deze manier werken we datagedreven aan de verdere ontwikkeling van een organisatiecultuur die bewezen ten grondslag ligt aan verbeterde prestaties.

Impact en invloed voor professionals

Professionals vormen het kloppend hart van ieder bedrijf. Hun invloed op de besluitvorming is echter vaak (te) beperkt. Dat is zelden te wijten aan hun kennis en competentie. Maar gelijk hebben is niet genoeg: het is een kunst om het ook te krijgen. Daarbij kunnen wij helpen. Enerzijds concentreren we ons op relationele vaardigheden: het doorbreken van de eigen ineffectieve patronen en omgaan met lastig gedrag van anderen. Daarnaast werken we aan je organisatie-bewustzijn. Hoe handel je strategisch in een complex krachtenveld van stakeholders? Wij ontwerpen programma’s op maat om de impact en invloed van professionals te vergroten.

Individuele coaching

Heb je behoefte aan een individueel coachingstraject waarin je jouw persoonlijke en professionele vraagstukken vertrouwelijk kunt exploreren en uitdiepen? Of ben je toe aan een nieuwe stap in je loopbaan?

The Human Effect coacht (top)managers en professionals. Wij zijn direct, betrokken en werken dicht op de huid. Veilig én confronterend. Persoonlijk en professioneel. Je groeit in zelfbewustzijn en krijgt praktische handvatten om meer impact te maken. De coaching helpt je om knopen door te hakken, je resultaten te verbeteren, en met meer plezier invulling te geven aan je werk en leven.

NL