The Human Effect
The HumanEffect | Arjan ter Linden

“Leadership is about being better able to listen to the whole than anyone else can." – Otto Scharmer

Arjan ter Linden

Strategievorming en change management 

Een tijd waarin veel oude waarheden onder druk staan, vraagt om creatief en moedig strategisch denken. En een goede, inhoudelijk sterke strategie is zeer belangrijk voor het succes van een organisatie. Maar tegelijkertijd wordt dit nog te vaak als een puur inhoudelijk vraagstuk beschouwd. Terwijl ook vertrouwen, draagvlak en alignment cruciaal zijn voor de slagingskansen van een verandertraject. Mijn overtuiging is dat beide kanten van de medaille ertoe doen, en dat visievorming hét natuurlijke moment is om hierover met elkaar in gesprek te gaan en moeilijke vragen te durven stellen. Als sparringpartner van directies help ik om dat proces te begeleiden, zodat er binnen hun organisaties een coalitie ontstaat die échte verandering in beweging zet.

Ik laat mij daarbij vooral inspireren door de Theory U-methode van Otto Scharmer. We kijken zowel naar de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van verandering. In welke realiteit zitten we, wat staat ons als organisatie te doen? Zijn onze visie en strategie inhoudelijk sterk? Welke belangen en verlangens spelen mee, persoonlijk, op groepsniveau, maatschappelijk? Wat zien we en ervaren we in onze organisatie? Tegen welke risico’s en paradoxen lopen we aan? Is er voldoende vertrouwen om daar eerlijk en open over te zijn?

Uit zulke open, persoonlijke en fundamentele dialogen komt vaak op heel natuurlijke wijze de essentie van een strategische uitdaging en oplossing naar voren. De wijsheid van de groep vormt de basis voor een brede consensus. En daarmee wordt er in de hele organisatie een sterke drive zichtbaar om die verandering tastbaar te maken.

Leiderschapsontwikkeling

Ik zie managen en leiden echt als twee fundamenteel verschillende dingen. De rol van de manager is het organiseren van de bestaande orde – de leider vertolkt en neemt mensen mee naar een nieuwe orde. Dat vergt visie, maar ook de interpersoonlijke skills én de bescheidenheid om te luisteren naar anderen en de wijsheid binnen je organisatie te benutten. Zoals Otto Scharmer zegt: leiderschap is bovenal het vermogen om beter naar het geheel te kunnen luisteren dan ieder ander.

Naast strategieontwikkeling werk ik daarom veel met individuele leiders en met directies om hun leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Daarbij kijken we inhoudelijk naar de visie en richting van een organisatie, maar voeren we ook open en moedige gesprekken over de belemmeringen en patronen die we tegenkomen binnen ons team en als individuen. Samen brengen we in beeld welke leiderschapsvaardigheden en welk gedrag verder ontwikkeld kan worden, en hoe we de rest van de organisatie daarin meenemen. Een transformatie van het leiderschap kan op die manier een enorme positieve impact hebben op de bedrijfsprestaties.

“Leadership is about being better able to listen to the whole than anyone else can." – Otto Scharmer

Arjan ter Linden (1969) studeerde Bedrijfseconomie met organisatiemanagement als afstudeerrichting. Hij volgde daarnaast diverse opleidingen op het gebied van strategie, marketing, psychologie, coaching, NLP en Theory U. Arjan is gastdocent in het Strategic Leadership Program van Nyenrode Business Universiteit.

NL