The Human Effect
The Human Effect | Inez Bosch

Waarom doen we niet wat we zeggen, en zeggen we niet wat we bedoelen?

Inez Bosch

Cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling

Ik ben al mijn hele leven gefascineerd door gedrag. Wat maakt dat mensen zo vaak niet doen wat ze zeggen, en niet zeggen wat ze bedoelen? Hoe kan het dat mensen en organisaties – zelfs met de beste intenties – vast komen te zitten in patronen waar ze zich niet meer uit kunnen bevrijden? Wat is er nodig als het vertrouwen geschaad is, en je toch met elkaar verder moet?

Grote veranderingen in organisaties gaan vaak gepaard met even grote emoties. Ergernissen, ambities, behoefte aan erkenning, gekwetste gevoelens, angst en woede – achter de schermen spelen ze vaak een dominante rol. Als begeleider werk ik met teams en organisaties waar interpersoonlijke dynamiek verstorend werkt op het inhoudelijke gesprek. Op zulke momenten is het noodzakelijk om de patronen ‘in de onderstroom’ van de organisatie de aandacht te geven die ze nodig hebben. Alleen zo kun je tot de juiste interventies komen om een organisatie weer op één lijn te krijgen en in de juiste richting te laten bewegen.

Een High Performance Organization vraagt een hoge mate van psychologische veiligheid én duidelijke gedrags- en prestatienormen. Om de hiervoor benodigde cultuur in een organisatie te ontwikkelen, ontwerp ik cultuurveranderingstrajecten in samenwerking met leiders en organisaties die bereid zijn om het gesprek ook op het niveau van gedrag aan te gaan. Want dat vraagt moed, zelfreflectie en het onder ogen komen van je angst en onzekerheid. Daarbij werken we vaak ‘in het hier-en-nu’, met de vraagstukken en emoties die op dat moment leven in een organisatie. Spannend en soms ongemakkelijk, maar zichtbaar en voelbaar effectief.

Persoonlijke coaching 

Naast mijn werk met teams en organisaties kun je ook bij mij terecht voor persoonlijke coaching. Daarbij onderzoeken we wat de effecten zijn van jouw emoties en gedrag op je werkcontext, maar ook in je persoonlijke leven. Je leert jouw dieperliggende reflexen, motieven en gevoelens kennen, hiermee omgaan én deze in contact te brengen met anderen. Dat is een confronterend en kwetsbaar proces, en dat zal het altijd blijven – maar de vruchten die je ervan plukt zijn verrijkend voor je hele leven.

Waarom doen we niet wat we zeggen, en zeggen we niet wat we bedoelen?

Inez Bosch (1965) studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde met als specialisatie Communicatie, later aangevuld met toegepaste psychologie (ITIP), diverse coachingsopleidingen, Theory U, Deep Democracy. Momenteel volgt ze enkele cursussen en opleidingen rondom herstel van vertrouwen in gepolariseerde en verwaarloosde organisaties. Inez werkte eerder in diverse consultants- en managementfuncties bij o.a. KPN en FHV/BBDO, waarna ze de overstap maakte naar trainingsinstituut De Baak. Sinds 2005 is ze partner en mede-eigenaar van The Human Effect.

NL