The Human Effect
The Human Effect | Lukas Straathof

'Ik doe altijd dingen die ik niet kan doen. Op die manier leer ik ze toch te doen.'

Pablo Picasso

Lukas Straathof

De meeste mensen hebben goede bedoelingen en ideeën en het beste voor met elkaar, de organisatie en hun omgeving. Maar te vaak krijgen ze niet voor elkaar wat ze beogen en blijven ze bestaande problemen met bestaande oplossingen bestrijden – dus zonder resultaat.

Ik help mensen in organisaties anders kijken, voelen, denken en vooral handelen. Ik leer ze omgaan met kwetsbaarheid en situaties van ‘het niet weten’ – en hoe ze zich daarin toch (collectief) veilig kunnen voelen. Waardoor ze voor bestaande problemen nieuwe oplossingen kunnen bedenken. En op die manier groeien als individuen en teams.

Iets dat mij altijd heeft gefascineerd is de vraag waarom dingen op de ene plaats wel, en op de andere plaats niet lukken. Het antwoord lijkt vaak in iets ongrijpbaars te liggen, iets dat we cultuur noemen: de manier waarop mensen naar elkaar kijken, omgaan met hun emoties, de manieren waarop ze denken en handelen. Daarom ben ik mij gaan toeleggen op het ontwerpen en begeleiden van trajecten die het mogelijk maken om cultuur te beïnvloeden en veranderen. Waarbij persoonlijke ontwikkeling tot ‘in de haarvaten’ gaat en kwetsbaarheid de normaalste zaak van de wereld is.

Mijn overtuiging is dat gedrag nooit los gezien kan worden van context. In veel organisaties spelen perverse prikkels een rol en wordt gedrag gestimuleerd dat de organisatie niet ten goede komt. Op die manier draagt ook structuur wel degelijk bij aan een cultuur waarin echt veranderen mogelijk is, en waar mensen graag bij willen horen. Ik werk graag met organisaties die de moed hebben om op alle niveaus – visie, cultuur, structuur – naar zichzelf te kijken: een essentiële voorwaarde voor fundamentele verandering.

In mijn coaching en begeleiding ben ik intuïtief, liefdevol en direct, maar schroom ik er niet voor om confronterend te zijn. Ik heb een haarscherp oog voor wat er niet klopt en hoe zaken ten goede kunnen worden gekeerd. Ik kan origineel denken, dwarsverbanden zien die anderen missen en heb het vermogen complexe zaken snel behapbaar te maken. Daarmee ontwikkel ik interventies die persoonlijke groei, arbeidsvreugde en resultaten weer laten stromen.

'Ik doe altijd dingen die ik niet kan doen. Op die manier leer ik ze toch te doen.'

Pablo Picasso

Lukas Straathof (1964) deed de hogere hotelschool en studeerde daarna bedrijfskunde en filosofie aan de Vrije Universiteit. Daarna werkte hij o.a. als projectleider bij Muziekcentrum Vredenburg, en als consultant en projectmanager bij verschillende bedrijven waaronder Pink Elephant. Hij verdiepte zich in System Dynamics, deed diverse coachingsopleidingen en volgde het curriculum van de School voor Zijnsoriëntatie. Sinds 2006 is hij partner en mede-eigenaar van The Human Effect.

NL