The Human Effect
The Human Effect | Saskia Pijs

“Daring greatly means the courage to be vulnerable, to ask for what you need, to talk about how you're feeling; to have the hard conversations.” – Brene Brown

Saskia Pijs

Tijdens mijn carrière als IT-manager op directieniveau begeleidde ik verschillende grote reorganisaties en (agile) transities. Ik ontwikkelde steeds nieuwe veranderprogramma’s, strategische plannen en scorecards, maar besefte na 20 jaar dat het werk me niet meer genoeg voldoening gaf. In het leiderschap van (te) veel organisaties zijn ego en macht de belangrijkste drijfveren – vaak met vernietigende effecten in de organisatiecultuur, zoals burn-out, stress, wrok en apathie. De gevolgen zag ik om me heen en heb ik zelf ook lijfelijk ervaren.

Uit die ervaring ontstond bij mij het verlangen om bij te dragen aan een meer structurele verandering. Niet alleen op inhoudelijk, strategisch gebied, maar ook op het fundamentele niveau van gedrag en omgangsvormen. Samen met The Human Effect bouw ik aan psychologisch veilige organisaties met heldere verwachtingen en prettige omgangsvormen. Ik coach en train zowel individuele managers als teams om dit doel te bereiken. Ik werk daarbij op een praktijkgerichte manier, met veel aandacht voor het hier-en-nu, en altijd met het hogere doel van het bedrijf in beeld.

Ik ben toegankelijk en scherp, en weet mensen vaak in één gesprek te raken. Bereidheid tot kwetsbaarheid en open luisteren is essentieel om gedragsverandering mogelijk te maken. Dat kan spannend zijn, maar met de nodige moed en humor wordt het mogelijk zelfs stroeve en vastgeroeste organisaties weer in beweging te krijgen. Zodat we organisaties kunnen scheppen zónder destructieve intriges, onnodige bureaucratie, en interne strijd.

“Daring greatly means the courage to be vulnerable, to ask for what you need, to talk about how you're feeling; to have the hard conversations.” – Brene Brown

Saskia Pijs (1971) studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte daarna als managementtrainer, organisatieadviseur en HR-manager. Daarna was ze bijna twintig jaar actief als IT-manager, in welke functie ze diverse grote reorganisaties en (Agile-)transities begeleidde in de financiële sector. Naast de opleidingen Building Tribes Human Dimensions, Agile coaching, Scrummaster, DevOps, Leanmanagement, Masterclasses Leiderschap  CCL Excellence en de Developmentclass van de London Business School, volgde ze de opleiding tot coach/therapeut Total Balance. Sinds 2019 werkt ze als trainer en coach met The Human Effect.

 

NL